על פי החוק בישראל, כל עצמאי (עוסק פטור או מורשה), חברה או שכיר בעל משכורת של כ- 641 אלף שקלים בשנה (נכון לשנת 2016), מחויבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה.

בנוסף, בעלי הכנסה ממקורות אחרים כגון: נאמנים, מקבלי קצבאות, משקיעים בניירות ערך וכדומה נדרשים גם הם בהגשת דוח שנתי. 

מדובר בדוחות המשתנים בפרטיהם לגופו של מקרה, ויש למלאם באופן מדויק והולם בעזרתו של רואה חשבון.

בדרך כלל חייבים העצמאים להגיש את הדוח השנתי עד אפריל או מאי והוא נוגע לשנת המס הקודמת, הדוח האישי כולל את ההכנסות של התא המשפחתי (שני בני הזוג), והוא נוגע בשורה ארוכה של נושאים.

במקרה של עצמאיים כצפוי מרכיב ההכנסה המרכזי של הדוח הינו הכנסותיו של העצמאי ממשלח ידו. כלומר, על העצמאי למלא את סך הכנסותיו בשנת המס האמורה, ולאחר מכן להפחית מהן את הוצאותיו המוכרות (דוח רווח והפסד), תוצאת הדוח היא ההכנסה החייבת מפעילות עסקית.

 

לדוח האישי נצרף אישורים על הכנסות נוספות אם ישנן כגון:

 • הכנסות ממשכורת

 • אישורים על הכנסות אחרות מהארץ ומחו"ל: הכנסות משוק ההון ומנ"יע, ריבית, דיבידנד וכו'

 • אישורים על קצבאות מהביטוח הלאומי כגון: דמי אבטלה, דמי לידה, תגמולי מילואים, דמי פגיעה או כל קצבה אחרת

 • אישורים על הכנסות מדמי שכירות (כולל דמי שכירות פטורים)

 • אישורים על זכיות בפרסים

 • מסמכים על ירושות

 • כל הכנסה נוספת שהייתה בשנת המס

בדוח השנתי כוללים גם מסמכים המהווים הטבות מס בצורת ניכויים או זיכויים, כגון:

 • נקודות זיכוי בגין תושבות בישראל, ילדים, מצב משפחתי, זכאות לתואר ועוד.

 • הטבות מס בגין הפקדות לקרן השתלמות, קרן פנסיה שלך ושל בן/בת הזוג.

 • תשלומים לביטוחי חיים וביטוחי אובדן כושר עבודה

 • תרומות למוסדות מוכרים

 • תשלומים לביטוח לאומי כעצמאי

 

עוד חשוב לדעת כי חובה להגיש את הדוח גם באופן מקוון, כלומר לשדר אותו באמצעות אתר רשות המיסים, ולאחר מכן גם להגישו פיזית במשרד פקיד השומה הרלוונטי.

מעבר לכך, לדוח יש לצרף מסמכים ולמלא נספחים רלוונטיים, כגון טופס 1320, 1321, 1324 ו- 6111.

הגשת דוח שנתי ליחידים ובעלי שליטה (דוח אישי)

למידע נוסף על הגשת דוח אישי וסיוע במילוי הנתונים באופן מיטבי שיכול במקרים רבים לחסוך לך תשלומי מיסים צרו קשר