הוצאות רכב מוגדרות כהוצאות מעורבות, כלומר, הוצאה שחלקה פרטי וחלקה עסקי ולכן הן "זוכות" לתחשיב שונה מהוצאות עסקיות אחרות.

 

הוצאות הרכב כוללות את ההוצאות הדרושות לשם ביצוע פעולה עסקית, כגון:  הובלת ציוד, פגישות עם ספקים ולקוחות, הפצה, קריאות שירות, הובלת סחורה ועוד.


 איזה הוצאות נכללות בתחשיב ?

ניתן לכלול את כל הוצאות הרכב ששימש לביצוע הפעילות העסקית: הובלת ציוד, פגישות עם ספקים ולקוחות, קריאות שירות, הסעות, וכד'.

  • ביטוחים – ביטוח מקיף וביטוח חובה.

  • הוצאות רישוי – מעבר טסט שנתי או דו שנתי בהתאם לסוג הרכב.

  • דלק – מוכרות הוצאות הדלק בנסיעות, וכמו כן מוכרות אגרות על נסיעה בכביש 6, במנהרות הכרמל ובכל כביש אגרה אחר בישראל.

  • טיפולים – מוכרים טיפולים שונים הנדרשים לרכב, כגון טיפול עשרת אלפים, תיקונים עקב תקלות ובלאי, וכן החלפים הקשורים בכך, שמנים

  • הוצאות חניה

  • פחת – בהתאם לעלות הרכב.כיצד מע"מ מתייחס להוצאות רכב ?
להלן מספר דגשים לנושא קיזוז מע"מ תשומות כאשר מדובר ברכב שמשמש בעיקרו את העסק

 

  • רכישה או ליסינג של רכב פרטי – לא ניתן לקבל חזרה את מרכיב המע"מ ששולם ברכישה / ליסינג (למעט בעיסוקים כגון: נהג מונית, מורי נהיגה וכד' - ראה מאמר מקיף בנושא רכבים מוכרים במס)

  • אחזקה שוטפת  (דלק, תיקונים, חניה, כבישי אגרה) –ניתן להכיר ולנכות 2/3 ממע"מ התשומות (כמו שאמרנו מדובר בהוצאה מעורבת)

  • אגרת רישוי, ביטוח חובה ומקיף – מדובר בהוצאות ללא מרכיב מע"מ ולכן לא ניתן לנכות מס תשומות (חברות הביטוח הינם מוסד כספי ואינם מפיקות חשבוניות)

 

כיצד מס הכנסה מתייחס להוצאות רכב ?
פקודת מס הכנסה מאפשרת להכיר בהוצאות הרכב לצורך קיזוז עם הכנסות העסק, וזאת לגבי הרכבים ששימשו לייצור הכנסה. 
שיטת העבודה היא רישום ההוצאות המוכרות (כפי שמפורט בטבלה מעלה) ואז ביצוע תיאום הוצאות הרכב בהתאם לתקנות שונות ושווי הרכב (כפי שנקבע), מעבר לכך בנספח הנלווה לדוח יש מציינים את הקילומטראז', הדגם, מספר הרישוי, מספר החודשים בשימוש, נפח מנוע וכדומה.

בנוסף, חשוב מאוד להקפיד ולרשום את ה"קילומטראז'" בתחילת השנה ובסופה כדי לבצע חישוב על פי חוק בעת מכירת הרכב  וכדי למנוע מחלוקות מול רשויות המס.


ביצוע תיאום הוצאות הרכב
הוצאות הרכב מוכרות ל"עצמאי" בשיעור של  45%  (למעט לגבי אופנועים מסיווג L3 שבהם מותר לנכות 25 אחוזים בלבד). 
לחילופין, ניתן לנכות מההוצאה את שווי השימוש כפי שנקבעו בתקנות מס הכנסה.

 

שווי שימוש (הכנסה זקופה)

מס הכנסה קבע את שווי השימוש לרכבים בהתאם לקטגוריית הרכב שלהם: קבוצה 1 לרכבים קטנים ועד קבוצה 7 לרכבי יוקרה.

החל משנת המס 2010 מחושב שווי השימוש ברכב צמוד, בנוגע לכלי רכב שנרשמו לראשונה מיום 1.1.2010, כשיעור מתוך מחיר המחירון של הרכב בהיותו חדש.

שיעורי שווי השימוש החודשי בשנת 2010 הינם: 2.04% לגבי כלי רכב שמחיר המחירון שלהם אינו עולה על 130,000 ש"ח, 2.48% לגבי כלי הרכב שמחיר המחירון שלהם מעל 130,000 ש"ח. 

דוגמא לחישוב:

להלן הנתונים לדוגמא: הוצאות הרכב השנתיות (כולל פחת, דלק, ביטוחים וטסטים) - 50,000 ש"ח

הרכב מסווג כקבוצת מחיר 2 (שווי השימוש חודשי הוא 2,930 ש"ח) נכון ל- 2016.

בפני הנישום קיימות שתי אפשרויות חישוב שמתכון הוא יוכל לבחור את השיטה המטיבה עמו:

אפשרות חישוב א:

סך הוצאות רכב בשנה -       50,000

בניכוי שווי שימוש שנתי -      35,160

סה"כ הוצאות רכב מוכרות  14,840

אפשרות חישוב ב:

סך הוצאות רכב בשנה -        50,000

בניכוי 55% (לא מוכר) -        27,500

סה"כ הוצאות רכב מוכרות   22,500

מאחר שמותר לנכות את הגבוה מבין השניים כמובן שנעדיף את אפשרות ב'.

הערה !
התחשיב של מס הכנסה שמתיר 45% מסך ההוצאה או הוצאה בניכוי שווי שימוש יוצרת לעתים רבות "עיוות" מס, מכיוון שקיימים מקרים רבים בהם הרכב משמש את העסק בלבד או בעיקרו את העסק.

 

בשנים האחרונות, בעקבות גל של חידושים טכנולוגיים, נעשו ניסיונות להציג לפקידי השומה דוחות מפורטים שהופקו מיומני רכב ממוחשבים ועל פיהם חושב מרכיב ההוצאה העסקית בלבד.

התחשיב הפריד באופן מדויק את המרכיב הפרטי מהמרכיב העסקי  (תוך חישוב מדויק בין הק"מ ששימש לנסיעות פרטית לבין הק"מ ששימש לנסיעות עסקיות).

אולם פס"ד שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי קבע שלא לקבל את השימוש בתחשיבים אלו.


נכון להיום מתיר מס הכנסה לבצע שימוש רק בתחשיב כפי שהוצג לפניכם

הוצאות רכב מוכרות

למענה על שאלות בנושא תיאום הוצאות רכב, או לתיאום פגישה והכרות עם השירותים הנוספים שמשרדנו מבצע צרו קשר