מס שבח

מס שבח הוא מס המוטל על הרווח שנוצר בעת מכירת נכס נדלן (דירה, בית, חנות, שטח עסקי, מגרש, וכד)

הרווח הוא ההפרש בין מחיר המכירה לבין מחיר הקנייה

לדוגמה: נכס נרכש בעלות של 1,000,000 ₪ ונמכר במחיר של 1,350,000 ₪ מס השבח מוטל על הרווח בגובה 350,000

 

חשוב לדעת שלא תמיד יש חבות מס על הרווח ובנוסף קיימות עסקאות הפטורות ממס שבח לחלוטין (דירת מגורים יחידה בתנאים מסוימים).

 

חבות המס נקבעת תוך התחשבות במספר משתנים:

  • סוג הנכס שנמכר (נכס פרטי / נכס עסקי) 

  • סוג המוכר ואחוז ההחזקה בנכס (חברה/עמותה/ פרטי) 

  • תאריך הרכישה

  • תאריך המכירה

  • תשלומים ששולמו לשם ביצוע העסקה (תיווך / משפטיות)

  • השבחות שנעשו בנכס במהלך תקופת ההחזקה

 

חוק מיסוי מקרקעין (הכולל את מס השבח ומס רכישה) מתעדכן באופן שוטף, העדכון המשמעותי הגדול נכנס לתוקפו בינואר 2014.

לכן בבואנו לחשב את מס השבח משתמשים בחישוב שונה בעבור כל תקופה.

 

אחד השינויים המשמעותיים הינו ביטול הפטור במכירת דירת מגורים.

בעבר, ניתן היה למכור בפטור דירת מגורים אחת לארבע שנים, בעלי הדירות תכננו את תזמון מכירת הדירות שברשותם כדי ”ליהנות" מהפטור. 

החל מינואר 2014 יש לשלם מס שבח בשיעור של 25% בעת מכירת הדירה גם אם עברו יותר מארבע שנים מאז מכירת הדירה הקודמת (כפי שהסברנו לעיל יהיה תחשיב שונה עד 2014 ומ-2014)

 

דירת מגורים יחידה אשר הוחזקה לפחות 18 חודשים תהיה פטורה ממס שבח גם לאחר התיקון

לפרטים בנוגע להגשת שומה עצמית וסיוע במילוי הנתונים באופן מיטבי שיכול במקרים רבים לחסוך לך תשלומי שבח משמעותיים צרו קשר