אם קיבלתם דרישה להגשת הצהרת הון ראשונה בעקבות פתיחת עסק, הרי שאין להקל ראש בעניין.

מדובר בהצהרה שעליכם למלא באופן מדויק, בתשומת לב ובתבונה, שכן עשויות להיות לה השלכות מהותיות בעתיד לבוא.

מאחר שההצהרה אינה תמיד ברורה ומובנת לאנשים מן השורה, מומלץ להסתייע בבעלי מקצוע ולקבל עזרה.

משרדנו מציע סיוע במילוי הצהרת הון ראשונה במחיר נוח לכל כיס, המתחיל ב-1,200 ש"ח.


מתי מגישים הצהרת ההון ?

  • הצהרת ההון הראשונה נדרשת במרבית המקרים מספר חודשים עד שנה לאחר שפותחים תיק במס הכנסה, בין אם מדובר בעוסק מורשה / פטור או חברה בע"מ. 

  • את ההצהרה יש למלא ולהגיש 120 יום  חודשים לכל היותר, והיא צריכה להכיל נספחים המאשרים את הסכומים. 

  • יש לציין כי במקרים מסוימים תתקבל דרישה להצהרה לא רק אחרי פתיחת עסק, אלא גם אם הגיעו לידיעת רשות המסים ידיעות על קבלת הכנסות או על רכישות של נכסים ודירות, וזאת גם כשלנישום אין תיק פעיל במס הכנסה. 

  • בהמשך, כל שבע שנים כממוצע יקבל הנישום דרישה להצהרת הון נוספת, וכאן גם טמונה חשיבותה של ההצהרה הראשונה. כלומר, היא תהיה הבסיס לנתונים שישמשו את פקידי רשות המסים לצורך השוואת ההון העומד לרשותו של הנישום.

מהי המטרה של הצהרת הון ?

  • העיקרון העומד מאחורי הצהרת הון הוא שאדם צובר את הונו באמצעות תקבולים והכנסות.

  • על כן, ההצהרה הראשונה תשמש לרוב כבסיס לנתונים, ואילו ההצהרה השנייה תושווה אליה.

  • במידה שחל גידול שמעבר לנורמה הסטטיסטית ולנישום אין דרך להסביר את הגידול, עשוי הדבר להדליק נורה אדומה אצל פקידי מס הכנסה. 

  • במקרה כאמור ייתכן כי הנישום יזומן לשיחה עם פקידי השומה ויצטרך לתת הסברים לגידול בהונו, שאינו נובע מההכנסות עליהן דיווח בדוחות השנתיים.

  • מעבר לכך, הצהרת ההון משמשת למטרות נוספות, ובעיקר לצורך בדיקות וסנכרון מידע שמגיע מנישומים אחרים. כל זאת במטרה לחשוף העלמת הכנסות מהמדינה.

הצהרת הון ראשונה במחיר נוח וכדאי

לסיוע במילוי והגשה של הצהרת הון ולמידע נוסף נא צרו קשר