הצהרת ההון שניה נדרשת בדרך כלל פעם בשבע שנים, כעת הנתונים שימלא הנישום יושוו לאלו שמילא בעבר, ופקידי הרשות יבדקו חריגות בהונו העשויות להעיד על העלמת הכנסה.

ישנה חשיבות גדולה למילוי נכון ומושכל של ההצהרה, ואת הסיוע המקצועי תוכלו לקבל במשרדנו


מה כוללת הצהרת ההון השניה ?

הצהרת הון מורכבת מסעיפים רבים ושונים, כשרק את הרלוונטיים שבהם יש למלא ולעתים גם לצרף אישורים ותיעודים הולמים.

לפניכם סקירה של מספר מרכיבים מהותיים בהצהרה:

  • רכוש והתחייבויות בעסק – בין היתר יש לפרט רכוש קבוע כגון מגרשים, בניינים, שיפורים במבנה, שטחים חקלאיים, מכונות, ציוד, מכשירים וריהוט, רכב וציוד כבד. עוד יש לפרט רכוש שוטף כגון מלאי מוצרים וחומרי גלם, עבודות בביצוע, חייבים ולקוחות, שטרות והמחאות מעותדות.

  •  קופה ובנקים – לרבות חשבונות מטבע חוץ עסקיים.

  •  התחייבויות – ספקים וזכאים, שטרות לפירעון, הלוואות, משיכות יתר, אשראי וכדומה.

  • השקעות בניירות ערך ומטבע חוץ.

  • נכסי מקרקעין ורכוש קרקעי בבעלות, חכירה או דמי מפתח, לרבות שינויים, שיפוצים ותוספות לנכס.

  • תכניות חיסכון, קופות גמל, ביטוחי חיים, כספות, ניירות ערך שאינם נסחרים בבורסה ועוד.

  • כלי רכב - לגבי כל כלי יש לפרט סוג, דגם, שנת ייצור, תאריך רכישה, מספר רישוי וערך.

  • תכולת בית – כל פריט בבית שערכו מעל ל- 300 שקלים או 3,000 שקלים ברכישות חדשות לרבות מוצרי חשמל, כלי נגינה, פריטי אומנות, תכשיטים, בולים, מטבעות, שטיחים וכדומה.

מדוע חשוב לקבל סיוע במילוי הצהרת הון ?


כפי שניתן לראות, הצהרת ההון כוללת סעיפים רבים ושונים וגם מחייבת במקרים מסוימים להמציא רשימות ואישורים. 
בנוסף כפי שציינו, החל מהצהרת ההון השניה (כאשר יש לנו כבר בסיס לשם השוואה) יש חשיבות גדולה לבצע השוואת הון בין ההצהרות, ולהסביר אותו באמצעות הכנסות, הוצאות מחיה, מתנות, ירושות, תשלומי מסים ועוד, וזאת במטרה לאתר מראש הפרשי הון לא מוסברים, ולהתכונן לשאלות אפשריות של רשות המסים.
החסרה של פרט זה או אחר, או לחילופין מילוי יתר של ההצהרה, עלול להוביל להשלכות בלתי נעימות.

לדוגמא, במקרה שההצהרה מעוררת חשדות בקרב פקידי רשות המסים ייאלץ המצהיר להגיע למשרדיהם ולהסביר את הפערים.

אם לא יצליח לספק הסבר מניח את הדעת ייתכן שיחויב במיסוי גבוה, ואף יעמוד בפני סנקציות מנהליות ופליליות.

לכן, מומלץ להסתייע בשירותי רואה חשבון למילוי ההצהרה.

הצהרת הון שנייה - מה היא כוללת ?

לסיוע במילוי והגשה של הצהרת הון ולמידע נוסף נא צרו קשר