משכורת ומונחי יסוד

עסקים רבים נדרשים להעסיק עובדים ולהכין תלושי משכורות. 

עבודתם של חשבי שכר מחייבת אחריות גדולה, דיוק, אמינות, דיסקרטיות והיכרות עם שורה ארוכה של חוקי העבודה, תקנות עדכניות, נושא ההפרשות, זכויות סוציאליות, ותחשיבים רבים.

להלן סקירה של מספר מושגי יסוד בתחום:
ברוטו – שכר הברוטו מגלם את כל מרכיבי המשכורת של העובד, לרבות דמי חופשה והבראה, טלפון, רכב, הוצאות נסיעה לעבודה וממנה, וכדומה. זאת, לפני הפחתת ניכויי השכר ובעיקר מס ההכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות.
נטו –  שכר הנטו הוא למעשה שכר הברוטו אך בהפחתת ניכויי החובה בהתאם לגובה המשכורת, הקלות במס ונתונים נוספים. לאחר מכן מורידים גם את ניכויי הרשות כגון: פנסיה,ביטוחי מנהלים, הפרשות לקרנות השתלמות וכדומה, וכך מתקבל הנטו לתשלום.
עלות מעביד – עבור כל עובד קיימת עלות מצטברת של שכר, שהינה בעלת חשיבות עבור המעסיק. מדובר בשכר הברוטו שאליו מצרפים עוד זכויות והטבות בעלות ערך כספי כמו חלק המעביד לגמל, פיצוי פיטורין וקרן השתלמות, רכב צמוד, אש"ל וכדומה, הפרשות המעביד לביטוח לאומי, מיסים מסוימים על פי השכר ששולם, ועוד.
חוק פנסיה – לפני מספר שנים נחקק חוק פנסיה חובה, הידוע גם בשם צו הרחבה לפנסיית חובה בישראל. מדובר בחוק הנוגע לכמעט מיליון עובדים שעד כה לא היה להם הסדר פנסיוני, כגון עובדים זמניים, עונתיים ועובדי קבלן, ולפיו גם הם זכאים להפרשות פנסיוניות מטעם המעסיק שמהוות חובה ולא הטבה. החוק גם מאפשר לכל עובד לבחור אם ההפרשות יגיעו לקרן פנסיה או לקופת גמל, ומלבד זאת מובאים בו תנאי הזכאות, גובה ההכנסות וחלק השכר המוכר לחישוב הפנסיה.
ימי חופשה – כל עובד בישראל זכאי לימי חופשה שנתיים עבור כל שנת עבודה. לדוגמה, ניתנים 14 ימי חופשה לכל שנה עד הרביעית, 16 יום לשנה החמישית, 18 יום לשנה השישית, 21 יום לשנה השביעית, והחל מהשנה השמינית נוסף עוד יום לכל שנה עד תקרה של 28 ימי חופשה. מעבר לכך, ישנם הסכמי עבודה המקנים ימי חופשה מוגדלים, וכן עובדים מיוחדים הזכאים להגדלה על פי חוק.
דמי הבראה – לאחר תום שנת עבודתו ראשונה במקום תעסוקה מסוים זכאי העובד לקבל דמי הבראה, וזאת בהתאם למשך ההעסקה בשנה מסוימת, מספר שנות התעסוקה והיקף המשרה. הסכום ליום משתנה בין המגזר הציבורי לפרטי וכן לפי עדכונים הנעשים מעת לעת, כאשר עבור השנה הראשונה מקבלים 5 ימים, ועד 10 ימי הבראה מהשנה ה- 20 והלאה. 

חשבות שכר

משרדינו מעניק שירותי חשבות שכר וחישובי שכר, לתיאום פגישה והכרות עם השירותים הנוספים שמשרדנו מבצע צרו קשר