רשויות המס עשו הבחנה בין "הוצאות רכב" מעורבות (הוצאה שחלקה פרטי וחלקה עסקי) לבין הוצאות רכב שמוכרות במלואן ומיועדות לשימוש עסקי בלבד.

ההחלטה האם מדובר בשימוש העסקי יכולה לנבוע מסוג הרכב או מסוג הפעילות (כפי שנראה בהמשך)

במאמר זה ננסה להסביר באיזה מקרים הרכבים שבשימוש העסק מוכרים למס וכיצד מתבצע החישוב הכלכלי בידי רשויות המס השונות.

 

חוק מע"מ - באיזה מקרים מתי ניתן לנכות תשומות על רכישת רכב ? 

בניגוד לרכבים פרטיים עם שימוש מעורב פרטי ועסקי, בהם לא ניתן לנכות את מס התשומות בעת רכישת הרכב, קיימים מקרים בהם ניתן לנכות את כל המע"מ בעת רכישת הרכב, מדובר ברכבים המשמשים לצורכי ייצור הכנסה בלבד.

 • מע"מ מתיר את ניכוי מס תשומות לרכבים במשקל העולה על 3.5 טון.

 • עוד קבע חוק מע"מ רשימה סגורה של עיסוקים הרשאים לנכות את התשומות בעת רכישת הרכב ובגין הוצאות שוטפות. להלן הרשימה:

  • רכישת ​רכב בידי עוסק שעסקו מכירת רכבים

  • לימודי נהיגה בבית ספר לנהיגה

  • השכרת רכב בידי מי שעסקו השכרת רכב

  • הסעת נוסעים במהלך העסק, בידי מי שעסקו הסעת נוסעים

  • סיורים וטיולי שטח בידי מי שעסקו ארגון סיורים כאמור

  • ג'יפ המועסק דרך קבע בתנאי שדה או בחצרי מפעל

מלבד ניכוי מס התשומות בגין הרכישה גם ההוצאות השוטפות (דלק, אחזקה, טיפולים) בגין הרכב מותרות בניכוי מס כמו כל הוצאה אחרת המשמשת לצורך פעילות עסקית, בדומה לחומרי גלם וקבלת שירותים מספקים.

וזאת בניגוד לרכבים פרטיים עם שימוש מעורב פרטי ועסקי, בהם מותר לנכות רק שני שלישים או רבע משיעור המע"מ על הוצאות שוטפות.

תקנות מס הכנסה - מתי ההוצאה תוכר במלואה

פקודת מס הכנסה מתירה מלא כאשר:

 • מדובר ברכב שמשקלו הכולל הכולל עולה על 3,500 ק"ג.

 • כאשר מדובר באוטובוס זעיר או מיניבוס

 • טרקטור או טרקטורון

 • תלת אופן

 • "רכב עבודה"

תקנות מס הכנסה מפרטות את סוגי הרכבים שלגביהם מותר לנכות הוצאות לצרכים עסקיים. מדובר בהוצאות כמו דלק, תיקונים ואחזקה, חניה, כבישי אגרה, פחת, ביטוחים וכדומה. להלן נבחן את הסיווגים השונים שבתקנות לגבי רכבים מוכרים במס.למעסיק שמעמיד לרשות עובדיו רכבים צמודים מותר לנכות כל הוצאה הקשורה בהחזקתם. יחד עם זאת, במידה שהרכב מוצמד לעובד מסוים, אין לנכות בתור הוצאה סכומים גבוהים יותר מההוצאות שהוציא המעסיק בפועל.


החזר מס בלו

בלו הינו מס המוטל על כל יחידת דלק (ליטר/ק"ג)

עוסקים מורשים הפועלים בארץ וצורכים דלקים מסוגים שונים על מנת לתפעל את עסקם זכאים להחזר חלקי בגין מס הבלו שהם שימשו.
על הזכאים נמנים:

 • רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר 10,000 ק"ג או יותר לבעל רישיון מוביל

 • רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 4,500 ק"ג ואינו עולה על 10,000 ק"ג

 • אוטובוס שמשקלו הכולל המותר עולה על 5,000 ק"ג

 • טרקטור המשמש רק לצורכי חקלאות

 • המשמש לרכב מנועי המפורט להלן בעל רישיון רכב תקף:

  • מונית

  • אוטובוס ציבורי זעיר

  • רכב הוראת נהיגה

במידה שהנכם רשומים כעוסק מורשה וברשותכם רכב שכזה תוכלו לקבל החזר בלו בשיעור שנקבע עבורכם (משתנה מעת לעת) בעבור כל ליטר סולר שמילאתם בתחנות הדלק וזאת כנגד חשבוניות ובמידה שהרכב אכן משמש לייצור הכנסתכם.

כאמור, מדובר בסכום מצטבר משמעותי אך חשוב לעמוד בדרישות מע"מ לרבות מועדי דיווח בהתאם למספר כלי הרכב שברשותכם, ותקרות ההחזר בהתאם למשקלי הרכבים.

רכבים מוכרים במס

המעוניינים לקבל פרטים נוספים אודות רכבים מוכרים במס, סיווגיהן השונים, ההוצאות וההחזרים שניתן לנכות בגינן או לתיאום פגישת הכרות נא צרו קשר