בין אם אתה עובד כשכיר או כעצמאי, עליך לשלם מדי חודש או חודשיים מקדמות למס הכנסה כתלות במשכורתך או בהכנסות העסק.

 

חשוב להדגיש שתשלומי המקדמות מתבססים על אומדנים בלבד.


עוסק עצמאי נדרש על פי חוק להגיש דוח שנתי למס הכנסה בתום שנת המס, ולכן בתום כל שנה עם הגשת הדוח השנתי מתבצע מחושב מדויק של ההכנסות שלו יחד עם ההטבות בצורת ניכויים/זיכויים הפסדים, תרומות, שינויים במצב משפחתי והטבות שונות שמשפיעות על גובה המס אותו עליו לשלם.


לעומת זאת מרבית השכירים במשק אינם נדרשים להגיש דוחות שנתיים למס הכנסה על פי חוק. לכן, לעתים נוצר "עיוות" (חבות המס נמוכה מהמס ששולם בפועל) ויוצר שהנישום שילם מס ביתר שיכול להגיע לעתים לסכום בלתי מבוטל.

את המס ביתר אם שולם  ניתן לקבל בחזרה מרשויות המס (עד שש שנים אחורה) באמצעות הגשת דוח שנתי מסודר בהתאם לכללים שנקבעו על ידי רשות המסיים

חשוב לציין שיכולים להיות גם עיוותים "שלילים" – כלומר תשלום מס בחסר ואז לאחר הגשת דוח מסודר רשות המסים תדרוש את הפרשי המס שלא שולמו בתוספת הפרשי ריבית והצמדה.

 
משרדנו מבצע את הבדיקה לפני הגשת הדוח השנתי למס הכנסה כדי למנוע מצב של דרישה לתשלום ביתר של מס


מדוע נוצרים ה"עיוותים" בתשלום המס?


באשר לעצמאים, מדי חודשיים עליהם לשלם מס כמקדמות שנקבעות כאחוז מסוים מהמחזור, כאשר האחוז המסוים נקבע באופן כאומדן על ידי רואה החשבון המלווה או באופן שרירותי על ידי רשות המסים.

על כן, קיימים מצבים רבים שהמקדמות המצטברות לאורך השנה יהיו גבוהות יותר מחבות המס הנובעת מההכנסה החייבת תוך התחשבות בהטבות המס המגיעות לנישום (ניכויים/זיכויים/תרומות ועוד .

החישובים נעשים עוד יותר מורכבים כאשר העצמאי מועסק גם כשכיר. 


באשר לשכירים, המס המנוכה במקור ממשכורתם מחושב לפי ההכנסה השנתית המשוערת, המחושבת כממוצע ההכנסות מינואר ועד לחודש השכר הנוכחי.


מתי נוצרים "עיוותים" בחבות המס של שכירים ?
 

במקרים שבהם השכיר עובד במקום עבודה יחיד לאורך כל השנה ולא חלו שינויים במצבו האישי, מערכת השכר מחשבת ומנכה עבורו את המס תוך הסתכלות מצטברת ולכן הסיכוי ל"עיוותים" הינו נמוך.


אולם קיימים מצבים שבהם עלולים להיווצר "עיוותים" – במצבים אלו כדאי לבצע בדיקה להחזרי מס להלן מספר דוגמאות:

 • שכיר  שהחליף את מקום עבודתו במהלך השנה (שתי מערכות שכר נפרדות)

 • שכיר שעובד במספר עבודות במקביל לאורך כל השנה או חלק מהשנה (גם במקרים שבהם נעשה תיאום מס שווה לבדוק) 

 • קבלת דמי אבטלה

 • השכיר לא עבד בחלק מהשנה

 • קבלת פיצויים מחברת ביטוח / פריסת פיצויים

 • קבלת פיצויי פיטורין

 • יציאה לחופשת לידה

 • התווספות ילד למשפחה במהלך השנה (רלוונטי גם לגבר וגם לאישה)

 • הפרשות עצמאיות לפנסיה / ביטוחים חיים

 • שינוי מקום מגורים (להלן קישור לרשימת ישובים מוטבים)

 • רווחים / הפסדים מהשקעות בני"ע או השקעות אחרות

 • תרומות שניתנו למוסד מוכר

בנוסף, במצבים הבאים מומלץ מאוד לבצע בדיקה

 • תשלום מס שבח על מכירת קרקעות או דירות למגורים או השקעה

 • מסחר בניירות ערך (מניות, אגרות חוב וכו')

 • תשלום מס ממשיכת כספי תגמולים, פיצויים ופנסיה


בדוגמאות שלהלן עלול להיווצר עיוות בתשלום המס וייתכן ומגיע לך החזר מס.

החזרי מס

על מנת לדעת אם גם לך מגיע החזר מס פנו אל משרדנו על מנת שננחה אתכם לגבי המסמכים הדרושים ונבצע עבורכם את התחשיב, לתיאום פגישה והכרות עם השירותים הנוספים שמשרדנו מבצע צרו קשר