מס הכנסה מכיר בהוצאות הכרוכות בנסיעות לחו"ל, והן משמשות לקיזוז ההכנסה החייבת של העסק או החברה.

מדובר בהוצאות שונות כגון: כרטיסי טיסה, לינה (אש"ל) ושכירות רכב המוגבלות בתקרות שונות ואשר עשויות להצטבר לסכומים בלתי מבוטלים.

קיימים מקרים בהם אפילו ניתן להכיר כהוצאה שכר לימוד בבית ספר עבור ילד אשר לא מלאו לו 19 שנה. 

לכן, חשוב לבצע את המעקב אחרי הוצאות אלו בעזרת רואה החשבון שלכם, ולדאוג כי הנוסע ימלא את דוח הנסיעה לחו"ל כפי שנדרש על ידי רשויות המס.
באילו תנאים תוכר הוצאה בחול ?
בדומה לסעיפים אחרים, גם הוצאות נסיעה בחול יוכרו לצורך ניכוי רק אם הנסיעה נדרשה באופן מובהק לצורך הפעילות העסקית, דהיינו לייצור הכנסה.

כמו כן, מס הכנסה יכיר רק בהוצאות שלגביהן מולא דו"ח נסיעה ייעודי הנושא את חתימתו של הנוסע ואת אישורו של מנהל העסק. 
בין היתר בדוח זה יש לפרט:

  • פרטי הנוסעים

  • מטרת הנסיעה (פגישה עם לקוחות/ספקים, השתתפות בתערוכה, אחר)

  • ארצות היעד ומספר ימי השהייה בכל אחת מהן

  • פרטי כרטיסי הטיסה, האש"ל ושכירות הרכב לפי מספר הימים והעלות בדולרים ובשקלים.

  • לבסוף, יש לאסוף את הקבלות שהתקבלו מחברות השכרת רכב, בתי מלון וכדומה, אשר ישמשו להוכחת ההוצאות במידת הצורך.

באילו הוצאות ניתן להכיר?
כאמור, ניתן להכיר במספר הוצאות הקשורות בנסיעה עסקית לחו"ל, כאשר התקרות והמגבלות משתנות מעת לעת ותלויות בין היתר בשינויי מדד והיבטים נוספים. 
מספר דגשים:

ניתן להכיר כאמור בעלות כרטיסי הטיסה במחלקת עסקים או תיירים ללא תקרה, וכמו כן בכרטיסי מחלקה ראשונה עד לעלות של מחירי מחלקת העסקים. 
עוד ניתן להכיר בהוצאות הלינה עם מגבלות המשתנות לפי מספר ימי השהייה, ואפילו במידה שלא נאספו קבלות ניתן לחייב עד תקרה מסוימת על השהייה ליום. מעבר לכך, מותר להכיר בהוצאות השכרת רכבים הכוללות אחזקה, דלק, דמי שכירות ולמעשה כל הוצאה הקשורה בכך עד תקרה מסוימת ליממה.  
יש לציין כי בשורה ארוכה של מדינות מותר להוסיף 25%  על הוצאות הלינה והשהייה, ולשם כך יש להיות מעודכנים ברשימה המופיעה בחוברת מס הכנסה.

הוצאות נסיעות לחו"ל

למידע נוסף על הוצאות נסיעות לחו"ל, לתיאום פגישה והכרות עם השירותים הנוספים שמשרדנו מבצע צרו קשר